شاپرک

سامانه شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، وظیفه انتقال و مدیریت امن اطلاعات و داده های مربوط به پرداخت های کارتی در مراکز خرید به واسطه سامانه شتاب به بانک های صادرکننده کارت را دارد.

این مرکز با استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه ارتباطاتی خود، پیام ها و داده های اخذ شده از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP) را پذیرش کرده، آنها را کنترل، مسیریابی و سپس نسبت به ارسال آنها به بانک های صادرکننده(از طریق سامانه شتاب) اقدام می نماید. همچنین شاپرک وظیفه تسویه اقلام مربوط به تراکنش های موفق پذیرندگان و تعیین و اعلام کارمزدهای مربوطه را برعهده دارد. این کار به صورت دوره های زمانی تعیین شده توسط بانک مرکزی در طول روز کاری انجام می گیرد(از طریق سامانه پایا). تسویه حسابها، ارسال گزارشهای مربوطه و همچنین تعیین، اعلام و ارسال گزارشهای کارمزدهای دریافتی وپرداختی در پایان هر روزکاری به هریک از PSP ها از دیگر وظایف شاپرک به حساب می آید.  

ویژگی های کلیدی سامانه شاپرک:

  • کنترل ونظارت در شبکه پرداخت کشور،
  • ایجاد سازوکار یکسان و استقلال شرکت های PSP از بانکها(عدم وابستگی به بانک خاص)،
  • استاندارد سازی خدمات قابل عرضه.

 

shaparak1