خدمات رایانش ابری به عبارت ساده، ارائه و تامین منابع پردازشی مورد نیاز کاربران، برحسب تقاضا و در هر زمان است.

منابع پردازشی طیف وسیعی از سخت افزارها و نرم افزارها را شامل میشوند. رایانش ابری در واقع حاصل تکامل و انطباق تکنولوژی های موجود است.

یکی از مهمترین اهداف رایانش ابری، امکان استفاده کاربران از تمامی تکنولوژی های موجود و یا نوین در حداقل زمان ممکن و بدون نیاز به کسب دانش فنی و جزییات می باشد.بدین ترتیب رایانش ابری نقش مهمی در کاهش هزینه ها و دستیابی به آخرین فناوریها داشته و باعث می شود کاربران بر روی اهداف تجاری خود تمرکز نموده تا درگیر جزئیات مباحث فنی فناوری اطلاعات نگردند.

رایانش ابری نه تنها منابع پردازشی را بین کاربران به اشتراک گذارده، بلکه با استفاده مجدد و بهینه از منابع باعث کاهش هزینه ها و استفاده حداکثری از منابع مراکز داده می گردد.