سهولت دسترسی به منابع موردنیاز:

کاربران سیستم رایانش ابری در هر زمان که نیاز به منابع پردازشی ارائه شده داشته باشند، این منابع بر حسب میزان نیازشان قابل دسترس خواهد بود و در واقع اختصاص و بازپسگیری منابع در رایانش ابری به صورت خودکار مدیریت می شود.

عدم وابستگی و محدودیت به تجهیزات ارتباطی:

کاربران بدون وابستگی و یا محدودیتی از نظر مکان فعالیت و نوع دستگاه ارتباطی(موبایل،تبلت، لپ تاپ و ...) میتواننداز خدمات رایانش ابری استفاده نمایند که این ویژگی باعث افزایش طیف مشتریان رایانش ابری می گردد.

عدم نیاز به دانش فنی تخصصی:

 مشتریان رایانش ابری، نیاز به درک عمیق وداشتن تخصصی در خصوص چگونگی سرویس دهی را ندارند ودرواقع فقط از این خدمات استفاده می کنند، که به طبع هزینه های آموزشی، مدیریت و نگهداری سرویس های مورد استفاده آنها کاهش چشمگیری خواهد داشت.

کاهش هزینه ها:

مشتریان رایانش ابری جهت رسیدن به اهداف تجاری آموزشی و ... خود نیاز به تامین زیرساختهای تاسیساتی دیتاسنتر، زیرساخت ارتباطی، مانیتورینگ، پایش منابع وتجهیزات، انجام امورنگهداری ومدیریت پشتیبان گیری جهت افزایش High availability و Disaster Recovery خواهدداشت.  

افزایش امنیت:

کاربران رایانش ابری درمحیط کاملا مجزا (Isolated) و قابل کنترل، از کاربران دیگر، امور کاری خود را انجام می دهند. این ویژگی اعمال سیاست های امنیتی بر روی اطلاعات موجود درمحیط رایانش را ممکن می سازد.

بعنوان مثال، زیرساخت ابری به یک تیم طراحی نرم افزار که بر روی پروژه های حساس و دارای اطلاعات حیاتی است سرویس ارائه می دهد. مستندات و سورس کد مربوط به نرم افزار در حال طراحی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. زیرساخت ابری می تواند طوری پیکربندی شود که از خروج اطلاعات مهم به بیرون از محیط ابری جلوگیری گردد.

کاهش نیاز به تامین لایسنس معتبر نرم افزاری:

نرم افزارها و سورس ها در محیط متمرکز ابری اجرا می شوند درنتیجه در برخی موارد احتیاج به تامین لایسنس معتبر در مقایسه بااستفاده از نرم افزار و یا سورس به صورت مجزا و گسسته در هر سیستم بصورت جداگانه کاهش می یابد.