چکاوک

این سامانه با تکنولوژی جاوا بر روی بستر(Platform) لینوکس تولید شده است و شامل دو زیر سیستم کلی می باشدکه یکی از این زیرسیستم ها امکان نظارت بانک مرکزی و کنترل نقدینگی بر روی گردش کاری چک های بین بانکی برای تمامی بانک های عضو را میسر می سازد و زیرسیستم بعدی امکان انتقال تصویر چک به جای لاشه چک را فراهم آورده و همچنین می تواند نتیجه رسیدگی به چک در بانک مقصد را به بانک مبدأ منتقل نماید.

ویژگی های کلیدی سامانه چکاوک:

  • استفاده از استاندارد رمزینه دو بعدی(QR Code)،
  • استعلام هر برگ چک،
  • انتقال چک های عادی و رمزدار،
  • تولید فایل تسویه ریالی برای چکهای عادی،
  • تولید فایل صورت حساب برای بانکها،
  • ساکن سازی لاشه چک،
  • تولید چند فایل تسویه ریالی برای چکهای رمزدار در روز، 
  • امکان وصول و انتقال وجه چک سایر بانکها در همان روز.

chakavak