اخبار

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک کیش

روز دوشنبه 96/10/18 جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت با حضور جناب آقایان مهندس نجفی ریاست هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک کیش،  مهندس جلیلی شهری عضو محترم هیات مدیره، مهندس کاظمی نیا مدیر عامل سابق، مهندس رضوی مدیرعامل جدید شرکت خدمات انفورماتیک کیش، شاکری معاونت اقتصادی و توسعه سرمایه انسانی شرکت مادر و خسروپور مدیر بخش منابع انسانی و پشتیبانی، روسای گروه و کارکنان شرکت خدمات انفور ماتیک کیش در سالن اجتماعات برگزار گردید.
ابتدا آقای مهندس نجفی اعلام فرمودند در راستای سیاست های کلی گروه انفورماتیک و نیاز به استفاده از توانمندیهای آقای مهندس کاظمی نیا در شرکت کاشف، ضمن برشمردن فعالیت های آقای مهندس کاظمی نیا در خصوص ایجاد زیر ساخت رایانش ابری، آماده سازی سامانه شتاب، سامانه اصالت سنجی کالا و ....  همچنین ایجاد نگاه جدید به شرکت خدمات انفورماتیک کیش تبریک گفته و از ایشان تقدیر و تشکرنمودند.
آقای مهندس کاظمی نیا ضمن تشکر از حمایت های هیات مدیره محترم از همکاری کارکنان شرکت در طول مدت حضور ایشان در شرکت خدمات انفورماتیک کیش تشکر نمودند، در ادامه آقای مهندس رضوی نیز اعلام داشتند تمام تلاش خود را در جهت ادامه راه با نوآوری بیشتر بکار خواهند گرفت.
در ادامه آقایان جلیلی، شاکری و خسروپور از زحمات آقای مهندس کاظمی نیا  تشکر و برای آقای مهندس رضوی آرزوی موفقیت روز افزون مسئلت نمودند.
در پایان جلسه از آقایان مهندس جودکی و دقیق بخاطر همکاری در پروژه تشخیص تقلب پایاو آقای مهندس ادریسیان در جهت راه اندازی و تلاش برای برقراری پروژه رایانش ابری تقدیر و تشکر گردید. 

همچنین  در این روز  طی جلسه ای با حضور آقای مهندس نجفی، مهندس کاظمی نیا، مهندس رضوی، مهندس جلیلی ،شاکری و خسروپور Demo سامانه پاس که توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک کیش آقایان مهندس دقیق و جودکی نوشته شده است، انجام شد.