اخبار

مراسم دید و بازدید نوروزی

در ساعت 9 روز دوشنبه 95/01/16 مراسم دید و بازدید نوروزی در فضایی صمیمانه با حضور مدیریت محترم عامل، مدیریت محترم بخش منابع انسانی و پشتیبانی و کلیه کارکنان شرکت انجام پذیرفت. همچنین آقایان مهندس کاظمی نیا و خسروپور در جلسه ای که روز شنبه مورخ 95/01/14 به همین منظور در شرکت مادر برگزار شده بود شرکت نمودند.
در ابتدای مراسم جناب آقای مهندس کاظمی نیا مدیریت محترم عامل ضمن تشکر از زحمات کلیه کارکنان در سال گذشته، برای ایشان سالی خوب و سرشار از موفقیت آرزو نمودند و خواستار همت مضاعف در جهت نیل به اهداف عالی شرکت به منظور بالابردن پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در شرکت شدند.

جناب آقای خسروپور مدیریت محترم بخش منابع انسانی و پشتیبانی نیز ضمن معرفی دو تن از همکاران جدید، توجه بیشتر همکاران را به مقوله فرهنگ سازمانی جلب و همچنین، توسعه و افزایش تواناییها را در تمامی سطوح با برشمردن مواردی، ضروری دانستند و در پایان از زحمات کلیه همکاران تشکر و برای ایشان سالی توأم با سلامتی و آرامش از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.