گالری تصاویر

مراسم افتتاحیه سامانه شتاب کیش و سامانه‌های ملی پرداخت

افتتاح شتاب 10
افتتاح شتاب 9
افتتاح شتاب 8
افتتاح شتاب 7
افتتاح شتاب 6
افتتاح شتاب 5
افتتاح شتاب 4
افتتاح شتاب 3
افتتاح شتاب 2
افتتاح شتاب 1